Autor: Mieczysław Zając

23 lat Mieczysław Zając pracuje jakoLogopeda:Kontakty i wiedza teoretyczna z - Warszawski Uniwersytet Medyczny Wiedza i doświadczenie zawodowe zdobyte Katowice

Odkryj mój świat